Hero Image
Česká republika
Kont(r)akt

Chcete rozpumpovat svůj byznys a pomoci naší ekonomice na nohy? Registrujte se do online katalogu a spojte síly s ostatními z regionu. Společně vytvoříme prostor, kde naleznete nové příležitosti, zajímavé nápady a obchodní partnery.

Proč se registrovat?

  • U nás naleznete ověřené obchodní kontakty
  • Mnoho možností spolupráce
  • Online tržiště
  • Oživení regionální ekonomiky
  • Dostupnost pro všechny bez omezení
  • K dispozici 24/7
  • Zkušenosti a asistence RHK

a navíc je to celé zdarma!

Pojďte do toho s námi! Registrujte se do katalogu firem Kont(r)akt [Kontakt-Kontrakt]. Dejte ostatním vědět, co nabízíte nebo poptáváte. Podívejte se na poptávky a nabídky ostatních firem, vyberte si koho oslovíte nebo možná někdo osloví Vás. Co dál? Dohodněte si schůzku a zjistěte, zda máte stejnou představu. Zvládnete to buď operativně online, anebo se můžete setkat osobně při příležitosti Kont(r)aktních dnů, které se budou konat cca jednou za 2–3 měsíce na RHK Brno. Spolupráce může začít.

Novinky od září 2021

V rámci portálu je možné se přihlásit na semináře cyklu Go Green! a účastnit se jich buď osobně na RHK Brno, anebo virutálně (budou na portále živě přenášeny).


Projekt Kont(r)akt je realizovaný za finanční podpory statutárního města Brna. Jeho hlavním posláním je přinést zapojeným firmám ověřené kontakty a podpořit také případně jejich inovativní rozvoj, např. za pomoci spolupráce s místními vědecko-výzkumnými institucemi. Všem přihlášeným poskytneme asistenci a podporu v podobě vzdělávání či vyhledávání a zprostředkování kontaktů.

Registrace
Uzavřena od 30 Červen 2022
Místo RHK Brno/Online
Organizátoři
Účastníci
Czech Republic 729
United Kingdom 13
Slovakia 2
Virgin Islands, British 1
Poland 1
Viet Nam 1
Canada 1
India 1
Celkem 749
Účastníci
Výrobce 200
Dodavatel, subdodavatel 101
Distributor, velkoobchodník, dovozce 46
Poskytovatel služeb (design, strojírenství, IT) 181
Investorské a finanční služby 13
Akademická / VaV instituce 19
Poradenství (obchodní, daňové, právní) 62
Státní, krajská, městská společnost 3
Státní, samosprávní instituce 1
Agentura, sdružení 29
Jiný 94
Celkem 749
Profile views
Total 13369