Hero Image
Česká republika
1. 8. 2020 - 30. 6. 2021 Kont(r)akt
Registrovat nyní
Otevřena do 30 Červen 2021

Jak si vybrat partnery pro jednání?

 

  • Přihlaste se do svého profilu (E-mail, Heslo).
     
  • Ze seznamu Účastníků, případně pomocí filtru či klíčového slova (Vybrat), si vyhledejte vhodné partnery k jednání. O každé firmě se dozvíte více po kliknutí na její název.
     
  • V případě zájmu o schůzku s vybranou firmou (otevřete její profil) klikněte na tlačítko "Vyžádat schůzku". Vyberte předpokládanou délku a vhodný čas jednání. Případně můžete napsat vzkaz protistraně a poté odešlete žádost kliknutím na "Poslat zprávu". Protistrana bude o Vaší žádosti informována automatickým e-mailem. Vaši žádost o schůzku může buď potvrdit, anebo odmítnout. Vy budete o jejich rozhodnutí rovněž informováni prostřednictvím automatického e-mailu.
     
  • Stejně tak můžete vidět i Vy své již potvrzené nebo obdržené žádosti o schůzky ve svém profilu v nabídce "Schůzky" – tady je potřeba schůzku s firmou potvrdit ("Potvrdit"), nebo odmítnout ("Zrušit").

Důležité upozornění: 

V konečném rozvrhu budete mít pouze potvrzené schůzky, proto na obdržené žádosti schůzky reagujte co nejdříve (zrušit, nebo potvrdit), aby Vaši partneři věděli, zda s danou schůzkou mohou počítat.

Místo

Online

Organizátoři

Účastníci

Czech Republic 683
Poland 1
Slovakia 2
United Kingdom 13
Viet Nam 1
Virgin Islands, British 1
Celkem 701

Účastníci

Výrobce 193
Dodavatel, subdodavatel 94
Distributor, velkoobchodník, dovozce 44
Poskytovatel služeb (design, strojírenství, IT) 166
Investorské a finanční služby 12
Akademická / VaV instituce 18
Poradenství (obchodní, daňové, právní) 57
Státní, krajská, městská společnost 2
Státní, samosprávní instituce 1
Agentura, sdružení 27
Jiný 85
Celkem 699