Hero Image
Česká republika
1. 8. 2020 - 30. 6. 2021 Kont(r)akt
Registrovat nyní
Otevřena do 30 Červen 2021

Regionální hospodářská komora Brno

Petra Lapešová

e-mail: lapesova@rhkbrno.cz

tel.: 532 194 951

Místo

Online

Organizátoři

Účastníci

Czech Republic 683
Poland 1
Slovakia 2
United Kingdom 13
Viet Nam 1
Virgin Islands, British 1
Celkem 701

Účastníci

Výrobce 193
Dodavatel, subdodavatel 94
Distributor, velkoobchodník, dovozce 44
Poskytovatel služeb (design, strojírenství, IT) 166
Investorské a finanční služby 12
Akademická / VaV instituce 18
Poradenství (obchodní, daňové, právní) 57
Státní, krajská, městská společnost 2
Státní, samosprávní instituce 1
Agentura, sdružení 27
Jiný 85
Celkem 699