Hero Image
Česká republika
Kont(r)akt

Nenechte si peníze protékat mezi prsty

Program:

10:00–12:00

  • Uvítání (Čeněk Absolon, ředitel RHK Brno)
  • Představení Go Green iniciativy (Ivo Hutira, HUTIRA – BRNO, s.r.o.)
  • Smart vodoměry – nástroj pro šetření vodou (Jakub Kožnárek, Brněnské vodovody a kanalizace, a.s.)
  • Hospodaření s vodou v malých obcích, průmyslu a firmách (Petr Hajný, HUTIRA VISION s.r.o.)
  • Optimalizace použití vody v průmyslu a v komunálu a modrozelená infrastruktura (ASIO NEW + ASIO TECH)
  • Vodní audit a aktuální dotace (Milan Sedláček, RENARDS, a.s.)
  • Diskuse

12:00–14:00

  • Networking (dvoustranné obchodní schůzky dle předem sjednaného harmonogramu), viz registrace Kont(r)akt.

Datum: 14. června 2022

Místo: RHK Brno/ online

Přihlášky: zde na portále (ve svém profilu v programu si přidáte účast na akci Go Green: Jak šetrit vodou) - budete tak moci využít i doprovodného matchmakingu, jinak je možné přihlásit se i zde.

Záznam webináře Udržitelnost v energetice a úspory energií 

Cyklus seminářů Go Green

...
...
...

Seminář Udržitelnost v energetice a úspory energií navazuje na seminář Po nás potopa? aneb Go Green! Kick-off. Tiskovou zprávu a záznam akce Po nás potopa? aneb Go Green! Kick-off naleznete v prokliku.


* Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014–2020) na základě grantové smlouvy č. 879 523 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Většina služeb je poskytována bezplatně.

Registrace
Uzavřena od 30 Červen 2022
Místo RHK Brno/Online
Organizátoři
Účastníci
Czech Republic 729
United Kingdom 13
Slovakia 2
Virgin Islands, British 1
Poland 1
Viet Nam 1
Canada 1
India 1
Celkem 749
Účastníci
Výrobce 200
Dodavatel, subdodavatel 101
Distributor, velkoobchodník, dovozce 46
Poskytovatel služeb (design, strojírenství, IT) 181
Investorské a finanční služby 13
Akademická / VaV instituce 19
Poradenství (obchodní, daňové, právní) 62
Státní, krajská, městská společnost 3
Státní, samosprávní instituce 1
Agentura, sdružení 29
Jiný 94
Celkem 749
Profile views
Total 13369