Hero Image
Česká republika
1. 8. 2020 - 30. 6. 2021 Kont(r)akt
Registrovat nyní
Otevřena do 30 Červen 2021

Chcete rozpumpovat svůj byznys a pomoci naší ekonomice na nohy? Registrujte se do online katalogu a spojte síly s ostatními z regionu. Společně vytvoříme prostor, kde naleznete nové příležitosti, zajímavé nápady a obchodní partnery.

Proč se registrovat?

  • U nás naleznete ověřené obchodní kontakty
  • Mnoho možností spolupráce
  • Online tržiště
  • Oživení regionální ekonomiky
  • Dostupnost pro všechny bez omezení
  • K dispozici 24/7
  • Zkušenosti a asistence RHK

a navíc je to celé zdarma!

Pojďte do toho s námi! Registrujte se do katalogu firem Kont(r)akt [Kontakt-Kontrakt]. Dejte ostatním vědět, co nabízíte nebo poptáváte. Podívejte se na poptávky a nabídky ostatních firem, vyberte si koho oslovíte nebo možná někdo osloví Vás. Co dál? Dohodněte si schůzku a zjistěte, zda máte stejnou představu. Zvládnete to buď operativně online, anebo se můžete setkat osobně při příležitosti Kont(r)aktních dnů, které se budou konat cca jednou za 2–3 měsíce na RHK Brno. Spolupráce může začít.

Projekt Kont(r)akt je realizovaný za finanční podpory statutárního města Brna. Jeho hlavním posláním je přinést zapojeným firmám ověřené kontakty a podpořit také případně jejich inovativní rozvoj, např. za pomoci spolupráce s místními vědecko-výzkumnými institucemi. Všem přihlášeným poskytneme asistenci a podporu v podobě vzdělávání či vyhledávání a zprostředkování kontaktů.

Místo

Online

Organizátoři

Účastníci

Czech Republic 683
Poland 1
Slovakia 2
United Kingdom 13
Viet Nam 1
Virgin Islands, British 1
Celkem 701

Účastníci

Výrobce 193
Dodavatel, subdodavatel 94
Distributor, velkoobchodník, dovozce 44
Poskytovatel služeb (design, strojírenství, IT) 166
Investorské a finanční služby 12
Akademická / VaV instituce 18
Poradenství (obchodní, daňové, právní) 57
Státní, krajská, městská společnost 2
Státní, samosprávní instituce 1
Agentura, sdružení 27
Jiný 85
Celkem 699